Między ryzykiem a wiarą Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
piątek, 30 września 2016 16:55

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Między ryzykiem a wiarą" wygłoszonego przez br. Henryka Dedo.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Wiara chrześcijańska cz.2 Drukuj Email
Autor: Don Fleming   
piątek, 30 września 2016 00:00

3.Zbawienie

Dlaczego ludzie potrzebują zbawienia

Od samego początku ludzie byli świadomi, że grzech ma swoje konsekwencje i szukali sposobów ich uniknięcia. Dowodem na to jest istnienie tak wielu filozofii i religii na świecie. Mężczyźni i kobiety chcą zostać uwolnieni od cierpienia i kary, które niesie ze sobą grzech, zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Innymi słowy, chcą zostać zbawieni.

Niektórzy uważają, że grzech może wyeliminować edukacja, lepsze warunki socjalne czy zdrowsze środowisko. Jednak jest wiele krajów, których obywatele żyją w dobrobycie, a mimo to nie zmienili się na lepsze. Tak naprawdę, wydaje się, że stali się nawet gorsi. Kłótnie, nieuczciwość, kłamstwo, nienawiść i inne złe rzeczy rozpowszechniły się jeszcze bardziej niż kiedyś.

Po prostu, natura ludzka jest grzeszna i zewnętrzne ulepszenia nie mają na nią wpływu. Zachowywanie religijnych zasad czy wypełnianie religijnych ceremonii nie usunie choroby grzechu z ludzkiego serca. Podobnie, jak lampart nie może zmyć swoich cętków, a umyta świnia zaraz z powrotem tarza się w błocie.

Więcej… [Wiara chrześcijańska cz.2]
 
Oczy wiary Drukuj Email
piątek, 30 września 2016 00:00

 
Wiara chrześcijańska cz.1 Drukuj Email
Autor: Don Fleming   
czwartek, 29 września 2016 19:00

1.Bóg

Niewidzialne coś

Od najdawniejszych czasów ludzie zdawali sobie sprawę, że istnieje coś więcej niż tylko świat materialny. Różnego rodzaju święte rytuały były już częścią życia pierwotnych mieszkańców buszu i jaskiń. Od początku historii świata ludzie zawsze byli religijni.

Obecnie większość członków każdej grupy narodowościowej, rasowej, językowej czy kulturowej wyznaje jakąś religię. Wygląda na to, że wiara w duchowe aspekty życia jest częścią ludzkiej natury i nie zależy od rozwoju cywilizacji, wiedzy czy dobrobytu.

Jest to prawdą nawet w przypadku osób, które wydają się nie wyznawać żadnej religii i nie wierzyć w Boga. Ich postawa i zachowanie wskazują, że są świadome istnienia jakiejś niewidzialnej siły wpływającej na ich życie.

Więcej… [Wiara chrześcijańska cz.1]
 
O cokolwiek prosić będziecie Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
czwartek, 29 września 2016 16:58

Wiesław JanikUprzejmie informujemy, że na serwerze ftp w folderze Wiesław Janik publikujemy nowe kazanie pt. "O cokolwiek prosić będziecie".

Zostało  one wygłoszone przez br. Wiesława Janika - pastora Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zbór w Lubinie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Maranatha! Drukuj Email
Autor: Zdzisław Józefowicz   
środa, 28 września 2016 20:00

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania kazania  pt. "Maranatha"   wygłoszonego  przez  br. Zdzisława Józefowicza pastora zboru w Bydgoszczy.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Przyjdź, Panie nasz! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 28 września 2016 00:00

"Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha" [1Ko 16,22]. Słowa te dopisał apostoł Paweł do listu, który skierował do zboru w Koryncie. Po prostu, już po zakończeniu pracy pisarza, któremu list dyktował, własnoręcznie dopisał swego rodzaju postscriptum z pozdrowieniem i ważną uwagą zawartą w zestawieniu dwóch tajemniczych słów: anathema i maranatha. Właśnie te słowa będą przedmiotem naszego rozważania.

Więcej… [Przyjdź, Panie nasz!]
 
Paradoksy Królestwa Drukuj Email
Autor: Miroslaw Kulec   
wtorek, 27 września 2016 18:56

Uprzejmie informujemy, że na naszym serwerze ftp w folderze Mirosław Kulec  - Kazania 2015 - 2016 udostępnione zostały do pobrania dwa nowe kazania  pt. "Paradoksy Królestwa"   oraz "Największy człowiek na świecie" wygłoszone przez  br. Mirosława Kulca. 

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Słuchaj 

 
Strumienie na pustyni - 27 wrzesień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
wtorek, 27 września 2016 00:00

Bom znalazł ubłaganie... Joba 33, 24(BG)

Uzdrowienie przez wiarę, to objawienie władzy Chrystusowej nad naszym ciałem. To działanie życia Jezusa w naszym organizmie oraz zjednoczenie członków naszego ciała z ciałem Chrystusa i dopływ Jego życia. Wszystko to jest tak rzeczywiste, jak rzeczywistym jest Jego zmartwychwstałe i uwielbione ciało. Równie istotne jak fakt Jego zmartwychwstania jest to, iż On znajdując się w Niebie po prawicy tronu Boga Najwyższego, jest żywy i realny, ma prawdziwe ciało i duszę. Żywy Chrystus i wszystkie przypisywane Mu właściwości i władza, należą i do nas; my jesteśmy członkami Jego ciała. Jeśli potrafimy uwierzyć temu i przyjąć ten fakt dla siebie, możemy też żyć życiem Syna Bożego.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 27 wrzesień]
 
List na czas prób i doświadczeń - kontynuacja Drukuj Email
Autor: Paweł Sochacki   
poniedziałek, 26 września 2016 17:46

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Paweł Sochacki 2015 - 2016  udostępnione zostało do pobrania  dwa kolejne  kazania cyklu  pt. "List na czas prób i doświadczeńwygłoszone przez br. Pawła Sochackiego.

Można je odsłuchać  bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj cz.4 

Słuchaj  cz.5 

 
Współczesny człowiek a suwerenność Boga Drukuj Email
Autor: Anna Kwiecień   
poniedziałek, 26 września 2016 16:37

Kilka dni temu przeczytałam ciekawą myśl Charlesa H. Spurgeona, która zainspirowała mnie do odświeżenia własnych refleksji. Pozwolę sobie jednak najpierw zacytować ów fragment:

Nie ma takiego atrybutu, który dawałby większą pociechę dzieciom Bożym, niż Suwerenność Boga. Pośród najbardziej przeciwnych okoliczności, podczas najbardziej surowych prób, wierzą, że suwerenny Bóg zadecydował o ich cierpieniach, suwerenny Bóg ma je pod kontrolą i suwerenny Bóg w ten sposób je uświęci. Nie ma nic ważniejszego, o co dzieci Boże powinny gorliwiej walczyć, niż o doktrynę mówiącą, że ich Mistrz jest ponad wszelkim stworzeniem, króluje ponad wszystkimi dziełami Swych rąk, zasiada na tronie i jedynie On ma do tego prawo. Z drugiej strony nie ma doktryny bardziej znienawidzonej przez ludzi tego świata i nie ma innej prawdy, którą by tak zwalczali jak ta wielka, zdumiewająca, a jednak całkowicie pewna doktryna suwerenności nieskończonego Jahwe. Ludzie pozwolą Bogu być wszędzie, byle nie na Jego tronie. Pozwolą Mu być w Jego warsztacie, kształtować światy i stwarzać gwiazdy, pozwolą Mu być miłosiernym i szczodrobliwym, by mógł rozdzielać jałmużny i dary. Pozwolą Mu podtrzymywać ziemię i dźwigać jej filary, także zapalać światła gwiazd oraz władać falami niespokojnego oceanu. Lecz gdy Bóg wstępuje na Swój tron, to Jego stworzenia zgrzytają zębami. My natomiast ogłaszamy Boga na Jego tronie i Jego prawo do czynienia tego, co zechce ze Swą własnością. Jego prawo do dysponowania Swymi stworzeniami tak, jak On uważa za stosowne, bez konsultowania się z nimi w tej sprawie. Z tego właśnie powodu jesteśmy wyszydzani i przeklinani. Również dlatego ludzie nie chcą nas słuchać, gdyż Bóg zasiadający na tronie nie jest tym Bogiem, którego oni kochają. Jednak Bóg zasiadający na tronie, jest tym, którego chcemy głosić. Bóg na Swym tronie jest tym, któremu ufamy.

Współczesny człowiek żyjący w dobie Internetu, dobrobytu, w ciągłym pośpiechu, pogoni za dobrami materialnymi i z notoryczny brakiem czasu, rzadko zastanawia się nad czasami, w których żyje. Rzadko snuje refleksje nad sobą, nad otaczającą go rzeczywistością, nad tym, dlaczego jest tak, jak jest. Czasami warto na chwilę przystanąć i pomyśleć o tym, w jakim świecie żyjemy. 

Dziwne są nasze czasy. Z dumą mówimy o tym, że zdobywamy kosmos, nasza technologia stoi na coraz wyższym poziomie, a w zachodniej cywilizacji kultywowane są demokratyczne wartości takie, jak równość, wolność słowa i myśli. Z pychą, a czasami nawet pogardą, patrzymy na czasy przeszłe, odmienne od naszych. Zależności feudalne, podział społeczeństwa na stany, nieograniczona władza monarchów czy wierna i oddana służba poddanych wydają nam się albo przerażającym barbarzyństwem, albo śmiesznym dziwactwem. W każdym razie pogwałceniem praw należnych człowiekowi. Jednak coraz częściej zastanawiam się, czy aby nasza współczesność nie stanowi dla nas zagrożenia; czy przypadkiem nie zatraciliśmy czegoś, z czym ludzie w przeszłości nie mieli problemów.

Więcej… [Współczesny człowiek a suwerenność Boga]
 
Wszyscy jesteśmy budowlańcami Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 25 września 2016 08:05

 
Wzajemne zasilanie Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 24 września 2016 08:07
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę odgrywają rozmaite systemy zasilania. Układ zasilania w samochodzie, system gwarantowanego zasilania energetycznego, zasilanie awaryjne – to normalna konieczność, z którą mamy do czynienia na co dzień. A kościół? Czy również potrzebuje zasilania?

Biblia kilkakrotnie porusza tę sprawę. Oto jeden z fragmentów nauki apostolskiej opisujący swego rodzaju fenomen w dziedzinie zasilania, któremu dzisiaj poświęcimy chwilę uwagi. Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości [Ef 4,16].

Jak działa system zasilania kościoła?  Przede wszystkim należy tu podkreślić znaczenie osobistej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem jako Głową Kościoła. On jest tajemnicą cudownego działania całego organizmu Ciała Chrystusowego. Jest Chlebem, Wodą i Winem. Od Niego płyną soki odżywiające cały Kościół. Wszyscy poszczególni członkowie Kościoła mają być i są bezpośrednio połączeni z Chrystusem. W tej relacji nie ma potrzeby pośrednictwa kogokolwiek z grona żywych lub zmarłych. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus [1Tm 2,5].
Więcej… [Wzajemne zasilanie]
 
Ja jestem chlebem żywota Drukuj Email
Autor: Mackiewicz Remigiusz   
piątek, 23 września 2016 11:50

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Ja jestem chlebem żywota" wygłoszonego przez br. Remigiusza Mackiewicza podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 18.09.2016 r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul.Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 70