Niezmierzona łaska Drukuj Email
Autor: Kasia Kiklewicz   
sobota, 08 sierpnia 2015 09:18

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją – powiedział Bóg do apostoła Pawła.

Możemy uchwycić się tych słów wtedy, gdy odczuwamy brak – zdrowia, zdolności, radości, świętości. Powinniśmy też uchwycić się ich, gdy wydaje się nam, że całkiem nieźle sobie radzimy. Od założenia świata łaska towarzyszyła Bożym zamysłom, osiągając swoją doskonałość w Jezusie Chrystusie, „pełnym łaski i prawdy”.

Jego śmierć i zmartwychwstanie otworzyły drogę do Ojca każdemu, kto uwierzy – niezależnie od ludzkich zasług. Lecz Boża łaska nie kończy się wtedy, gdy zbawi człowieka od jego grzechów i zapewni mu życie wieczne. Ona również uzdalnia go do posłuszeństwa każdego kolejnego dnia. Tylko dzięki Bożej zdolności w nas – łasce – jesteśmy w stanie zaprzeć się samych siebie i żyć w sposób, jaki podoba się Stwórcy. Wszelkie poczucie bezsilności i frustracji z powodu własnych niepowodzeń powinno zostać skonfrontowane z prawdą o tym, że Boża łaska jest jedyną przemieniającą siłą w życiu chrześcijanina.

I choćby nie miał nic oprócz łaski, ma dosyć.

Poniżej przystosowane do śpiewania w języku polskim tłumaczenie piosenki „Grace Unmeasured” wraz z prostymi akordami.


„Niezmierzona łaska” („Grace Unmeasured” – Sovereign Grace Music). Tłum. Kasia Kiklewicz

 
1.Niezmierzona łaska ta  6/8 | D | G |

Znała mnie, nim powstał świat | D | A h |

Powołała mnie, by mógł | D | G |

We mnie się uwielbić Bóg | h e |3/8 A | G | G |


 W głębi cudowności swej | D | G |


Łaska Twa dostrzegła mnie | D | A h |

Zdjęła ciężar moich win | D | G |

Abym sprawiedliwym był | h G |3/8 A | D A |

 

Ref. Łaska Twa zbawiła mnie | h | G | D |

Spłaciła mój dług | A |

Łaska Twa daje mi moc | h | G | e |

Bym służyć Ci mógł | A |

Łaska Twa prowadzi mnie | h | G | D |

Aż ujrzę Twój tron | G |

I wielbić będę Cię za łaskę Twą | C | e A | D |

 

2.To obfitość łaski Twej

Sprawia, że do Ciebie lgnę

Bym nad siebie kochać chciał

Krzyż, na którym Chrystus zmarł

 

Wciąż, przez wszystkie moje dni

Łaska siłę daje mi

Gdy nadejdzie życia kres

Tobie, Panie, oddam cześć

 

Ref. Łaska Twa…